Privacy Policy

IA Interior Architects verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op volgend mailadres: info@ia-interiorarchitects.com.

Verwerkingsdoeleinden

IA Interior Architects verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

Naam en voornaam
E-mailadres en (mobiele) telefoon

Overmaken aan derden

In een beperkt aantal gevallen worden uw gegevens gedeeld met een aantal partners. Onze partners verwerken uw gegevens op basis van onze instructies en op basis van onze contractuele overeenkomsten met hen. Alle partners van IA Interior Architects zijn ook gebonden aan de verplichtingen opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. IA Interior Architects garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) voor het verlenen van de diensten door u gevraagd. Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken zolang als nodig voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ia-interiorarchitects.com.
Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen omwille van beveiligingsredenen en teneinde niet toegelaten bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.
Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zal IA Interior Architects de respectievelijke verzoeken afhandelen. Wanneer IA Interior Architects legitieme redenen heeft om niet op dit verzoek in te gaan, zal zij de betrokkene contacteren en haar beslissing motiveren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Er wordt gebruik gemaakt van First party en Third Party Cookies: ‘First party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft achtergelaten.
‘Third Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Naam Categorie Party Type Aflooptijd
PHPSESSID Essentieel 1st Party Sessie
_accept_cookies Essentieel 1st Party 1 Maand
lang Functioneel 1st Party 1 Maand
devicePixelRatio Functioneel 1st Party Sessie
_ga Prestatie 1st Party 2 Jaar
_gat Prestatie 1st Party 1 Dag
_gid Prestatie 1st Party 1 Dag
collect Prestatie 3rd Party Sessie

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.

Wie houdt nu niet van cookies